List of Blood Donors

Last Updated On: 22/07/2021

Deptt. of IH & BT IGMC, SHIMLA-171001


List of Voluntary Donors


Blood Group: A+ve

 

Sr. No.            Name                                            Tel. No.

 

1.

Sh. Arvind Sharma

 

94185-20232

2.

Sh. Dheeraj Sharma

 

0177- 2842330

3.

Ms. Suman

 

94181-76498

4.

 

Sh. Prem Lal

93188-68034

5.

Sh. Harish Sharma

 

98053-11011

6.

Sh. Dharmender Kumar

 

94184-44607

7.

Sh. Priyankal

 

98058-73443

8.

Sh. Devender Kumar

 

94186-59712

9.

Sh. Rakesh Kumar

 

98162-99187

10.

Sh. Naresh Kumar

 

98174-84211

11.

Sh. Pawan Kumar

 

97366-98417

12.

Sh. Harish Kumar

 

98160-23177

13.

Sh. Hemant Sharma

 

98160-77210

14.

Sh. Surender

 

94592-61891

15.

Sh. Surjeet

 

92188-89779

16.

Sh. Kesar Singh

 

98160-10380

17.

 

Sh. Ashok Kumar

94185-00057

18.

Sh. Ravikant

 

97363-57602

19.

 

Sh. Sandeep Kumar

98823-18714

20.

Sh. Ravi Rai

 

96258-88848

21.

Sh. Jagdish Kumar

 

94184-03056


Blood Group: O+ve

 

Sr. No.              Name                                          Tel. No.

 

1.

Sh. Sandeep Bhardwaj

 

94184-00353

2.

Sh. Pramod Kumar

 

94180-12706

3.

Sh. Vikas Sood

 

98163-27179

4.

Sh. Deepak Dogra

 

98161-19888

5.

Sh. Deepak Butail

 

98161-33335

6.

Sh. Vinay Gandharu

 

94183-00522

7.

Sh. P.C. Sindh

 

98160-78867

8.

Sh. Krishan Dutt

 

98163-86501

9.

Sh. Ashok Kumar

 

94186-13025

10.

Sh. Om Prakash Gupta

 

98177-25979

11.

Sh. Om Prakash

 

98177-25972

12.

Sh. Rakesh Kumar

 

96258-36500

13.

Sh. Sunnel

 

98168-06760

14.

Sh. Rakesh

 

98058-22060

15.

Sh. Balbir

 

98057-85042

16.

Sh. Surender Kumar

 

94188-15284

17.

Sh. Manish Garg

 

97367-63236

18.

Sh. Nand Lal

 

98170-37733

19.

Sh. Satish

 

88945-00105

20.

Sh. Jaswinder Kumar

 

98572-34236


Blood Group: B+ve


Sr. No.              Name                                        Tel. No.

 

1.

Sh. Aman Goel

94180-03053

 

2.

Sh. Sachin Nag

 

98160-71116

3.

Sh. Rakesh Thakur

 

98171-45982

4.

Sh. Narender Kashyap

 

92185-78910

5.

Sh. Bhagat Ram

 

94180-17949

6.

Sh. Bimla Verma

 

98171-65137

7.

Ms. Rekha

 

94595-41433

8.

Ms. Sapna

 

98163-78910

9.

Ms. Bharti

 

89883-63070

10.

Sh. Sunny

 

0177-2627432

11.

Sh. Chander

 

98164-91378

12.

Sh. Raju Patil

 

98160-68840

13.

Sh. Roop Chand Thakur

 

98160-43951

14.

Sh. Balbir Singh

 

98052-42865

15.

Sh. Vikrant

 

98058-23927

16.

Sh. Deep Kumar

 

94180-80555

17.

Sh. Shashi Prasher

 

89883-74182

18.

Sh. Amit Thakur

 

94599-89007

19.

Sh. Yogesh

 

89882-38278

20.

Ms. Jyoti

 

94598-36992

21.

Sh. Vinod Kumar

 

98570-10000

22.

Sh. Vijender Mehta

 

98163-18166

23.

Sh. Surjeet Singh

 

94599-57220

24.

Sh. Dinesh Mehta

 

89880-41391

25.

Sh. Kapil Bhardwaj

 

94185-64652

 Blood Group: A-ve

 

Sr. No.            Name                                           Tel. No.

 

1.

Sh. Shyam Kumar

 

98161-56023

2.

Sh. Balbir Singh Thakur

 

94185-00024

3.

Sh. Om Prakash Bharti

 

94185-25916

4.

Sh. Kamal Singh Negi

 

98054-68007

5.

Ms. Manisha Bisht

 

94186-21030

6.

Sh. Sunder Sharma

 

94184-59195

7.

Sh. Bhag Singh

 

94182-76680

8.

Sh. Vivek Sood

 

98170-07082Blood Group: B-ve

Sr. No.            Name                                           Tel. No.

 

1.

Sh. Ganga Singh

 

98163-42546

2.

Sh. Surender Kumar

 

94189-01572

3.

Sh. Vikas Sharma

 

94189-20110

4.

Sh. Praveen Ahuja

 

98270-82217

5.

Sh. Jai Dev Sharma

 

98164-90604

6.

Sh. Navneet Sood

 

98169-75882

7.

Sh. Suresh Dogra

 

94186-24957Blood Group: O-ve

 

Sr. No.           Name                                            Tel. No.

 

1.

Sh. Arvind Sood

 

0177-2655135

2.

Sh. Manish Sharma

 

98162-87652

3.

Sh. Raju Thakur

 

93187-62771

4.

Sh. Dheeraj

 

98055-93692

5.

Ms. Sandeep Kumar

 

0177-2831301

6.

Sh. Parvesh Thakur

 

94180-03575

7.

Smt. Hemlata

 

98160-10380


Blood Group: AB+ve


Sr. No.          Name                                            Tel. No.

 

1.

Sh. Praveen Chauhan

 

98160-14303

2.

Sh. Rohit Sharma

 

93185-99082

3.

Sh. Sanjay Kumar

 

98056-78489

4.

Sh. Madho Ram

 

98164-14920

5.

Sh. Vinay

 

94189-40843

6.

Sh. Brahm Chand Premi

 

94183-11906

7.

Ms. Ranji Bala

 

98161-97982

8.

Sh. Sanjay Dangi

 

98050-27555

9.

Ms. Archana

 

0177-2633528

10.

Sh. Tej Singh

 

94187-61119

11.

Sh. Rahul

 

98579-10013
Blood Group: AB-ve

 

Sr. No.         Name                                              Tel. No.

 

1.

Sh. Arvind Sood

98160-41809

 

2.

Sh. Abhimanyu Khosla

98161-00906

 

3.

Sh. Mridul

94187-04787

 

4.

Sh. Robin

94599-72734

 

5.

Ms. Sneha Negi

94184-50353

 

6.

Sh. Rishav

88944-49951

 

7.

Sh. Nitin Bagga

88945-55576