HIMACHAL PRADESH
 
Home Page
Visitor No: 234535

List of Blood Donors

Print Version  
Last Updated On: 25/06/2022  

List of donors

Sr. No.

Name of Donor

Blood group

1.

RAKESH KUMAR/DHANI RAM

B+

2.

Kuldeep/shSHI KAPOOR

B+

3.

SUNIL THAKUR/GANESH DUTT

B+

4.

KiRNESH KANWAR/FAEH SINGH

B+

5.

NISHANT KATOCH

B+

6.

RAMANDEEP  SINGH THAKUR/KULDEEP SINGH THAKUR

B+

7.

GOPAL/SUNDER SINGH

AB+

8.

DHARAM PAL MAHAJAN

B+

9.

YASHWANT RANA

AB+

10.

LOKESH KUMAR/MAST RAM

A+

11.

BHARAT BHUSHAN/VIDYA NAND

B+

12.

SHAMMI/MOHENDER SINGH

B+

13.

PAWAN BAJRANGI/SHAKET CHAUHAN

B+

14.

MANISH SHARMA/ATMA RAM SHARMA

O+

15.

RAKESH KUMAR SHARMA/RAMKRISHAN SHARMA

O-

16.

KAMAL RANA/PS RANA

B+

17.

BALBIR SINGH/PYAR CHAND

A+

18.

TULSI RAM/MANSA RAM

B+

19.

AMIT/NARENDER

O+

20.

MAHESHWAR SINGH THAKUR/HAKAM CHAND

O+

21.

VIKUL KUMAR/VINOD KUMAR

O+

22.

HARSH KUMAR/PARDEEP KUMAR

O+

23.

CHANDESH KUMAR/PREM LAL

O+

24.

ANKUSH KUMAR/SURAJ PRAKASH

B+

25.

SANJAY KUMAR/PARKASH

B+

26.

YASHPAL/PYARE CHAND

O+

27.

GOPAL SHARMA/G.C. SHARMA

AB+

28.

SANT RAM/NAROTAM RAM

A+

29.

YASHPAL SINGH/MOHAN LAL

A+

30.

PRASHANT CHAUHAN/YASHPAL SINGH

A+

31.

SANJANA CHAUHAN/LAHORI SINGH

B+

32.

MOHAN SINGH, RED CROSS

AB+

33.

ANIL GAUTAM/KEDARNATH

B+

34.

MUNISH CHAUDHARY

B+

35.

BHUPESH/SHOSHO RAM

A+

36.

DEVRAJ/DHSNI RAM

A+

37.

RAVINDER KUMAR/OMPRAKSH

B+

38.

MRIDUL SHARMA/NAGIN SHARMA

A+

39.

VISHAL SHARMA/NARENDER SHARMA

O+

40.

RAKESH KUMAR/PARAS RAM

AB+

 

Accessibility Options  | Disclaimer  | Copyright Policy  | Privacy Policy  | Terms & Conditions