Schedule for Passing & Driving Test

Last Updated On: 07/02/2018

Passing and Driving Test Schedule for the Month of February, 2018

 

Sl.No.

District

Place

Passing

Driving Test

1

Bilaspur

Bilaspur

05.02.20.18,12.02.2018,19.02.2018

26.02.2018

13.02.2018,27.02.2018

 

 

Ghumarwin

16.02.2018

17.02.2018

 

 

Jhandutta

 

07.02.2018

 

 

Barmana

20.02.2018

 

 

 

Tobba

28.02.2018

28.02.2018

2

Chamba

Chamba

07.02.2018,27.02.2018

07.02.2018,27.02.2018

 

 

Banikhet

09.02.2018

09.02.2018

 

 

Chowari

28.02.2018

28.02.2018

 

 

Salooni

 

08.02.2018

3.

Hamirpur

Hamirpur

08.02.2018,15.02.2018,23.02.2018

28.02.2018

09.02.2018,24.02.2018

 

 

Barsar

21.02.2018

22.02.2018

 

 

Bhoranj

02.02.2018

03.02.2018

 

 

Sujnapur

06.02.2018

06.02.2018

 

 

Nadaun

15.02.2018

16.02.2018

4.

Kangra

Dharamshala

02-02-2018,24-02-2018

01-02-2018,23-02-2018

 

 

Kangra

16-02-2018

16-02-2018

 

 

Palampur

13-02-2018

12-02-2018

 

 

Jawalaji

19-02-2018

19-02-2018

 

 

Nurpur

06-02-2018

05-02-2018

 

 

Damtal

03-02-2018

-

 

 

Nagrota

Bagwan

20-02-2018

20-02-2018

 

 

 

Baijnath

17-02-2018

 

17-02-2018

 

 

 

Jaisinghpur

22-02-2018

22-02-2018

 

 

Dehra

15-02-2018

15-02-2018

 

 

Dadasiba

21-02-2018

21-02-2018

 

 

Dehra

 

 

5.

Kullu

Kullu

08.02.2018,09.02.2018,19.02.2018

20.02.2018

12.02.2018,21.02.2018

 

 

Manali

13.02.2018,27.02.2018

26.02.2018

 

 

Banjar

17.02.2018

17.02.2018

 

 

Anni

27.02.2018

27.02.2018

6.

Kinnaur

Bhawanagar

16.02.2018

16.02.2018

 

 

Recokngpeo

17.02.2018

17.02.2018

 

 

Pooh

19.02.2018

19.02.2018

7.

Mandi

Mandi

01.02.2018,19.02.2018,27.02.2018

03.02.2018,20.02.2018

28.02.2018

 

 

Sundernagar

08.02.2018,21.02.2018

09.02.2018,22.02.2018

 

 

Gohar

07.02.2018

07.02.2018

 

 

Jogindernagar

23.02.2018

24.02.2018

 

 

Padhar

15.02.2018

15.02.2018

 

 

Dharampur

23.02.2018

23.02.2018

 

 

Sarkaghat

17.02.2018

17.02.2018

 

 

Karsog

12.02.2018

12.02.2018

 

 

Janjheli

06.02.2018

06.02.2018

 

 

Balh

15.02.2018

16.02.2018

8.

Shimla

TaraDevi

08.02.2018,09.02.2018,16.02.2018

17.02.2018,27.02.2018,28.02.2018

09.02.2018,17.02.2018

28.02.2018

 

 

Narkanda

21.02.2018

21.02.2018

 

 

Rampur

05.02.2018,20.02.2018

05.02.2018,20.02.2018

 

 

Theog

 

21.02.2018

 

 

Chopal

19.02.2018

19.02.2018

 

 

Rohru

15.02.2018

15.02.2018

 

 

 

 

 

9.

Sirmaur

Nahan

12.02.2018,26.02.2018

13.02.2018,27.02.2018

 

 

Shillai

 

 

 

 

Paonta Sahib

07.02.2018,26.02.2018

08.02.2018,27.02.2018

 

 

Rajgarh

07.02.2018

 

 

Sangrah

16.02.2018

 

 

Sarahan

24.02.2018

10.

Solan

Solan

12.02.2018,13.02.2018,23.02.2018

24.02.2018

23.02.2018,24.02.2018

 

 

Darlagaht

06.02.2018,19.02.2018,26.02.2018

 

 

Kandaghat

07.02.2018

07.02.2018

 

 

Parwanoo

22.02.2018

22.02.2018

 

 

Bagga

03.02.2018

 

11.

Una

Una

03.02.2018,12.02.2018,20.02.2018

26.02.2018

08.02.2018,23.02.2018

 

 

Amb

06.02.2018

07.02.2018

 

 

Bangana

27.02.2018

27.02.2018

 

 

Haroli at Kangar

09.02.2018,24.02.2018

09.02.2018,24.02.2018

 

 

Gagret

21.02.2018

22.02.2018