Schedule for Passing & Driving Test

Last Updated On: 11/09/2018

Schedule for Passing and Driving Test for the month of September, 2018

 

Sl.No.

District

Place

Fitness date

Driving Test

1.

Bilaspur

Bilaspur

04.09.2018,05.09.2018,11.09.2018

19.09.2018,26.09.2018

10.09.2018,27.09.2018

Ghumarwin

12.09.2018

13.09.2018

Jhandutta

20.09.2018

20.09.2018

Barmana

28.09.2018

 

Toba

22.09.2018

 

2.

Chamba

Chamba

05.09.2018,18.09.2018

06.09.2018,18.09.2018

Chowari

19.09.2018

19.09.2018

Banikhet

20.09.2018

20.09.2018

Tissa

 

04.09.2018

Salooni

 

07.09.2018

3.

Hamirpur

Hamirpur

06.09.2018,17.09.2018,29.09.2018

07.09.2018,25.09.2018

Barsar

15.09.2018,18.09.2018

15.09.2018

Bhoranj

24.09.2018

24.09.2018

Sujanpur

14.09.2018

14.09.2018

4.

Kangra

Dharmshala

11.09.2018,24.092018

12.09.2018

25.09.2018

Kangra

29.09.2018

29.09.0218

Nagrota Bagwan

14.09.2018

14.09.2018

Jawalaji

01.09.2018

01.09.2018

Rakkar

22.09.2018

22.09.2018

Dehra

28.09.2018

28.09.2018

Palampur

26.09.2018

27.09.2018

Baijnath

13.09.2018

13.09.2018

Jaisinghpur

10.09.2018

10.09.2018

Dheera

15.09.2018

15.09.2018

Nurpur

13.09.2018

12.09.2018

Damtal

01.09.2018

01.09.2018

Dadasiba

24.09.2018

24.09.2018

Indora

20.09.2018

20.09.2018

Jawali

22.09.2018

22.09.2018

Sansarpur Tarrace

07.09.2018

07.09.2018

5.

Kinnaur

Reckongpeo

25.09.2018

25.09.2018

Pooh

27.09.2018

27.09.2018

Bhawanagar

28.09.2018

28.09.2018

Fatehpur

14.09.2018

14.09.2018

6.

Kullu

Anni

29.09.2018

29.09.2018

Kullu

10.09.2018,19.09.2018,26.09.2018

07.09.2018,20.09.2018

29.09.2018

Manali

05.09.2018.19.09.2018

06.09.2018,20.09.2018

Banjar

18.09.2018

18.09.2018

7.

Mandi

Mandi

07.09.2018,17.09.2018,27.09.2018

01.09.2018,28.09.2018

Sundernagar

15.09.2018

24.09.2018

Gohar

19.09.2018

20.09.2018

Jogindernagar

10.09.2018

11.09.2018

Padhar

26.09.2018

26.09.2018

Dharampur

12.09.2018

12.09.2018

Sarkaghat

13.09.2018

14.09.2018

Karsog

04.09.2018,05.09.2018

06.09.2018

Thunag

25.09.2018

25.09.2018

Balh

18.09.2018

29.09.2018

8.

Shimla

Taradevi

05.09.2018,10.09.2018

11.09.2018 ( 10:00 AM to 01:00PM)

18.09.2018, 28.09.2018

29.09.2018 ( 10:00 AM to 01:00PM)

06.09.2018

(10:00AM to 01:00PM.. Shimla (Urban),

2:00PM to 05:00PM (Shimla (Rural),

11.09.2018 (02:00PM to 05:00PM) RTO Shimla,

19.09.2018

(10:00AM to 01:00PM.. Shimla (Urban),

2:00PM to 05:00PM (Shimla (Rural),

29.09.2018 (02:00PM to 05:00PM) RTO Shimla

 

Theog

 

17.09.2018 (0:30AM to 12:30PM

Narkanda                  17.09.2018 (01:30PM to 05:00PM

Rohru

20.09.2018

20.09.2018

Rampur

13.09.2018,26.09.2018

13.09.2018,26.09.2018

Chopal

24.09.2018

24.09.2018

9.

Sirmaur

Nahan

10.09.2018,11.09.2018,25.09.2018

26.09.2018

Shillai

06.09.2018

06.09.2018

Paonta Sahib

06.09.2018,07.09.2018,26.09.2018

27.09.2018

Rajgarh

24.009.2018

24.09.2018

Sangrah

18.09.2018

18.09.2018

Sarahan

15.09.2018

15.09.2018

10.

Solan

Solan

06.09.2018,07.09.2018,14.09.2018

15.09.2018,27.09.2018,28.09.2018

07.09.2018,15.09.2018

28.09.2018

Kandagaht

13.09.2018

13.09.2018

Parwanoo

12.09.2018,26.09.2018

12.09.2018,26.09.2018

11.

Una

Una

04.09.2018,11.09.2018,18.09.2018

25.09.2018

05.09.2018,17.09.2018

Amb

10.09.2018

10.09.2018

Bangana

26.09.2018

26.09.2018

Haroli at Kangar

06.09.2018,19.09.2018

06.09.2018,19.09.2018

Gagret

27.09.2018

27.09.2018